Nhập khẩu mỹ phẩm là một trong những hoạt động mà các công ty kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu phải thực hiện và hoạt động này chỉ có thể thực hiện được khi mà các mỹ phẩm dự định nhập khẩu đã có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được cấp bởi Cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm (Cục Quản lý dược- Bộ Y tế). Khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, doanh nghiệp phải xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã có số tiếp nhận và đặc biệt cần lưu ý rằng số tiếp nhận này phải còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nhập khẩu mỹ phẩm đều phải xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã có số tiếp nhận còn hiệu lực, hay nói cách khác, các doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm không phải thực hiện thủ tục công bố cho những mỹ phẩm nhập khẩu nếu sau khi làm thủ tục hải quan sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

Thứ nhất, mỹ phẩm nhập khẩu được sử dụng để nghiên cứu, kiểm nghiệm với số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu, nhưng công ty nhập khẩu phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý dược- Bộ Y tế. Đơn hàng này được làm thành 03 bản, sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan.

Thứ hai, mỹ phẩm nhập khẩu được sử dụng làm quà biếu, quà tặng với tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành.

Thứ ba, mỹ phẩm nhập khẩu được sử dụng để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập tái xuất khác phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.