Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt; phải tiến hành công bố trước khi đưa ra lưu thông ngoài thị trường.

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu bao gồm các thông tin, tài liệu sau: Tên, nhãn hàng, công dụng (mục đích sử dụng), dạng trình bày, màu sắc, thành phần công thức của mỹ phẩm; tên và địa chỉ của người sản xuất; tên và địa chỉ của người đóng gói; tên và địa chỉ của người nhập khẩu; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do nước sở tại cấp cho người xuất khẩu; Giấy ủy quyền công bố và phân phối mỹ phẩm nhập khẩu do chủ sở hữu hoặc người sản xuất mỹ phẩm lập, Giấy phép kinh doanh.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu là Cục quản lý dược thuộc Bộ Y tế; sau khi tiếp nhận, cơ quan này sẽ tiến hành xem xét và nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp số tiếp nhận trực tiếp trên Phiếu công bố mỹ phẩm có thời hạn hiệu lực 5 năm, sau thời gian này nếu mỹ phẩm vẫn được tiếp tục nhập khẩu để lưu thông trên thị trường thì phải công bố lại trước khi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.