Phiếu công bố mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận có nghĩa là sản phẩm mỹ phẩm mang số tiếp nhận đó được phép lưu thông trên thị trường nhưng nó không có giá trị chứng nhận mỹ phẩm này an toàn, đạt chất lượng cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm Asean. Do đó, sau khi cấp số tiếp nhận cho Phiếu công bố mỹ phẩm, Cục Quản lý dược – Bộ y tế hoặc Sở y tế sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng mỹ phẩm (hoạt động hậu mại). Và hệ quả là, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm vẫn có thể bị thu hồi nếu mỹ phẩm không đáp ứng một số yêu cầu của quá trình hậu mại.

Phiếu công bố mỹ phẩm là tài liệu quan trọng nhất liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm, là "tấm vé thông hành" đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và đến tay người tiêu dùng, là tài liệu giao dịch trong hoạt động mua bán mỹ phẩm giữa nhà phân phối với các đại lý và là tài liệu bắt buộc xuất trình trong quá trình thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu chủ yếu đối với mỗi Phiếu công bố mỹ phẩm là phải thể hiện đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến mỹ phẩm và các thông tin của người chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường, người sản xuất, người đóng gói, người nhập khẩu mỹ phẩm. Bởi vậy, sau khi Phiếu công bố mỹ phẩm được Cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm cấp số tiếp nhận, tùy vào nội dung thay đổi, người chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường phải tiến hành công bố mới hoặc bổ sung theo quy định.

Nhập khẩu mỹ phẩm là một trong những hoạt động mà các công ty kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu phải thực hiện và hoạt động này chỉ có thể thực hiện được khi mà các mỹ phẩm dự định nhập khẩu đã có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được cấp bởi Cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm (Cục Quản lý dược- Bộ Y tế). Khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, doanh nghiệp phải xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã có số tiếp nhận và đặc biệt cần lưu ý rằng số tiếp nhận này phải còn hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.